Duitsland

Presentatie van het waterwerk in Duitsland:

Gedurende de laatste 20 jaar is er een voortdurende ontwikkeling geweest in alle clubs. Eerst en vooral was de significante betrokkenheid van de Duitse Newfoundlander Club (DNK), die de promotie van waterwerk op zich nam in haar statuten. De ontwikkeling is het meest positief verlopen. In 2006 op de Seeweiher in Mengerskirchen in het Westerwald – dezelfde plaats waar de Europese uitdaging in 2019 zal plaatsvinden – zullen de eerste Duitse waterwerkexamens plaatsvinden. Omdat er destijds in Duitsland geen rechters waren, werden mevrouw Rita Breesch uit België en mevrouw Inger-Anne Tangberg uit Noorwegen uitgenodigd als rechters. In 2011 traden de eerste clubs toe tot de Duitse vereniging van Utility Dog Sports Clubs (DVG). De DVG is lid van de VDH en via hen ook lid van de FCI. Hier worden de structuren gegeven die nodig zijn voor een verdere positieve ontwikkeling van het Duitse waterwerk. Trainers en juryleden werden opgeleid in de DVG. Momenteel heeft Duitsland vijf waterwerkende rechters met internationale goedkeuring. Waterwerken worden uitgevoerd in meer dan 10 clubs. Het VDH-Prüfungsordnung-waterwerk omvat de diploma’s A-D, twee teamwerkdiploma’s en drie potpourri-diploma’s voor de lichtere rassen. De Duitse teams hebben altijd internationale uitwisselingen hoog gewaardeerd, wat zich uit in het bijwonen van trainingskampen en het afleggen van examens in andere landen. Het idee van een internationale competitie werd met vreugde verwelkomd.

Website van de Duitse Federatie:                DVG

2019 Kalender:

Contactpersonen voor ICFWD in Duitsland:

Nicole HABERER-DIEDRICHS    wasserarbeit@gmail.com

Walter WEHLER                                 walter@wagww.org