Україні

Презентація українського водопроводу:  

Веб-сайт Української Федерації:

Календар 2019:

ICFWD-контакт в Україні:

Yuriy MALEV                  planes.walker@hotmail.com